Doelstelling

  • Vergroten en of in standhouden karperpopulatie in omgeving Nijmegen

Monitoren viswateren en streven naar een evenwichtige populatie van mooie spiegel/schub karpers.

Organiseren van wedstrijden voor inkomsten, en of lezing avonden.

Contact onderhouden met officiële organen om vis uit te zetten.

Advies uitbrengen naar hengelsport verenigingen over het visstandbeheer en monitoren van de vooral karper populatie.

 
  • Stimuleren en ondersteunen jeugd Hengelsport activiteiten in de regio voornamelijk gericht op het karpervissen.

Inrichten in nieuwe wijken van de vijvers, zorgen voor goed karper bestand.

Organiseren van een karperdag voor de jeugd met diverse sponsoren en bekende karpervissers.

Organiseren jeugdkamp/nachtvissen met de ouders/verzorgers.

Scholen bezoeken in combinatie met visles sportvisserij Nederland (gediplomeerde viscoaches en vismeesters aanwezig).

Contant onderhouden met de hengelvereniging om eventueel te ondersteunen bij jeugd activiteiten.

 

  • Verbetering regelgeving karpervis mogelijkheden in de regio.

Lobby naar gemeenten voor nachtvis/tent toestemmingen.

Vergaren looprecht en visrechten van de nieuwe wateren welke er ontstaan in omgeving Nijmegen in samenspraak met hengelsportverenigingen.

Contact onderhouden met hengelsport verenigingen met betrekking tot de karpervisserij.

Website onderhouden met waterinformatie, karperuitzettingen en vangsten uit de regio.