Verslag Karperwedstrijd Jeugd/Ouder 2018

De opkomst was nog groter dan vorig jaar; alle 10 de beschikbare stekken waren bezet. Nadat de inschrijving gesloten was hadden enkele andere koppels nog te kennen gegeven mee te willen doen maar helaas, er waren niet meer stekken beschikbaar. Het aantal deelnemende dames was verdubbeld van 1 naar 2, hetgeen heel positief genoemd mag worden. 

Er was sprake van vrij veel blauwalg in het water en daarom werd bij de instructies voorafgaand aan de wedstrijd de deelnemers op het hart gedrukt zo min mogelijk met het water in contact te komen. Verder kregen alle koppels een flacon met ontsmettende zeep waarmee de handen schoongemaakt konden worden. Naar later zou blijken trokken de karpers zich weinig aan van de blauwalg.  

Net zoals vorig jaar verliep de wedstrijd weer in een heel plezierige sfeer en werd er vrij goed gevangen. Het weer was perfect, niet te warm, een beetje bewolking en een matig windje. Wat wil een visser nog meer.

In totaal werden 15 karpers gevangen met een totaal gewicht van  82,8 kg. Tot het laatst was het spannend welk koppel de winnaar zou worden. De winnaars van vorig jaar, Fay en vader wisten 5 karpers te vangen. De uiteindelijke winnaars Djuliano / Divano en vader hadden 4 stuks maar wel een hoger totaalgewicht en bovendien de zwaarste karper. Het mooie was dat bij het loten van de stekken voor het begin van de wedstrijd, de uiteindelijke winnaars nogal beteuterd keken omdat zij in de kanovijver moesten vissen. Zo zie je maar weer: het kan verkeren.

Na de prijsuitreiking en het maken van foto’s voor het nageslacht en de enthousiaste reacties van alle deelnemers werd toegezegd dat dit evenement volgend jaar weer zal plaatsvinden. Vanwege de toenemende belangstelling zal er dan mogelijk een andere opzet van de wedstrijd moeten komen.

Rest ons nog om alle mensen die ervoor gezorgd hebben dat dit spektakel zo gesmeerd verliep te bedanken en daarnaast natuurlijk hulde voor de vele sponsoren die wederom voor een prachtige prijzentafel hebben gezorgd.  


Federatie Midden Nederland

Team SKP Nijmegen