Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/rob/domains/skpnijmegen.org/public_html/plugins/system/djimgtowebp/helper.php:29) in /home/rob/domains/skpnijmegen.org/public_html/plugins/system/jch_optimize/platform/cache.php on line 200
Geschiedenis SKP-Nijmegen

GESCHIEDENIS EN DOELSTELING SKP-NIJMEGEN (VOOR 2015)

Inleiding

In de wateren in en rond Nijmegen waar behoorlijk veel hengelsport wordt bedreven komt van oudsher natuurlijk ook karper voor. In de afgesloten en binnendijks gelegen wateren is het bestand aan karper in de afgelopen tientallen jaren regelmatig onderhouden met uitzettingen zodat er in de meeste wateren momenteel sprake is van een redelijk evenwichtige populatie aan karper.

Het Maas-Waalkanaal en andere “buitendijkse”wateren vormen hierop een uitzondering. Van oudsher komt hierin ook karper voor maar de hengelaars die regelmatig die wateren bevissen maakten in de afgelopen jaren steeds minder melding van de vangst van vooral spiegel karper. Ook vissers die zich gespecialiseerd hebben in het gericht vissen op karper en veel moeite gedaan hebben om in het Maas-Waalkanaal succes te behalen, weten geen enkele vangst van karper meer te melden. Aangenomen mag dus worden dat er nog slechts een zeer gering bestand aan karper aanwezig is in dit kanaal.

Dit is een trend die in de afgelopen decennia in heel Nederland te zien is geweest: in veel van de grote waterstelsels (rivieren, kanalen, boezems) liep het bestand aan karper steeds verder terug.

In het begin van de jaren ’90 zijn er daarom op diverse plaatsen in Nederland initiatieven ontwikkeld tot (her-)introductie van karper in deze grote waterstelsels. Omdat in de meeste van de betreffende wateren nog wel een redelijk bestand aan schubkarper aanwezig was, werden hoofdzakelijk uitzettingen gedaan met verschillende varianten van spiegelkarpers. Bijkomend voordeel hierbij was dat iedere spiegelkarper een uniek en daardoor altijd herkenbaar beschubbingspatroon heeft. Hierdoor is bij een latere terugvangst heel goed de ontwikkeling en migratie van de betreffende karper in kaart te brengen.

In het vroege voorjaar van 2009 heeft overleg plaatsgevonden tussen een afvaardiging van het bestuur van HSV de Voorn en enkele leden van de Karperstudiegroep Nederland (KSN) uit de regio Nijmegen. Bij die gelegenheid is een mondelinge principeovereenkomst bereikt om te komen tot een zogenaamd spiegelkarperproject (SKP),  te noemen SKP Maas-Waalkanaal en later SKP-Nijmegen

Uitwerking Maas-Waalkanaal

Het Maas-Waalkanaal heeft een lengte van 13.3 km en een gemiddelde breedte van 113 meter. Hiermee komt de oppervlakte op om en nabij de 150 hectare. In de beschikbare informatie wordt geadviseerd om 1 kg spiegelkarper per ha. uit te zetten. Dit geldt voor wateren waarin nog een aantoonbaar bestand aan schubkarper aanwezig is (hetgeen in het Maas-Waalkanaal niet of nauwelijks het geval is).

Bij het overleg tussen HSV de Voorn en de KSN is o.a. gesproken over de kans dat de uitgezette karpers zouden verdwijnen via de sluizen, met name de sluis van Heumen omdat deze meestal geopend is. Uit de beschikbare gegevens van andere spiegelkarperprojecten in den lande is echter gebleken dat de meeste terugvangsten van uitgezette karpers binnen 5 km. van de uitzetplek gedaan worden. Toch mag worden aangenomen dat er enig verlies zal plaatsvinden door migratie van karpers via de sluizen. Bij de meeste SKP-en die tot nu toe zijn uitgevoerd werd de uitzetting van spiegelkarpers enkele jaren achtereen herhaald. Dit om een evenwichtige opbouw van jaarklassen te verkrijgen. Aangeraden wordt om 5 jaar achtereen een uitzetting te doen om vervolgens goed te volgen hoe deze populatie zich ontwikkelt en hoe de migratie van de karpers verloopt.

Monitoring

Bij praktisch alle SKP-en die werden uitgevoerd is een vorm van monitoring toegepast, d.w.z. de uitgezette karpers werden alle stuk voor stuk gemeten, gewogen en gefotografeerd voorafgaand aan de uitzetting. Bij de zogenaamde volledige monitoring werden de karpers aan beide zijden gefotografeerd, in andere gevallen alleen de linkerzijde. Deze monitoring werd gedaan om zo bij terugvangst op een later tijdstip zeer nauwkeurig de ontwikkeling van de karper, de gezondheid, en de migratie (trekgedrag) in kaart te kunnen brengen. Het aanleggen van een fotoarchief en computerbestand met cijfers over de ontwikkeling van de karpers is hierbij vanzelfsprekend van groot belang. Inmiddels is duidelijk uit treugmeldingen van vangsten een verassende en zelfs spectaculaire groei bij individuele karpers gesproken mag worden. Bij uitzetten wegen de vissen tussen de 1.5 en 2 kilo, de groei is gemiddeld 2 a 3 kilo per jaar. Sommige vissen van de eerste uitzetting zijn in het voorjaar 2014 terug gemeld op een gewicht van 15 kilo!!

Cijfers

Uitgaande van bovenstaande gegevens en argumenten kan bij het SKP Maas-Waalkanaal worden uitgegaan van de volgende berekening: 150 hectare x l kg = 150 kg + 50 kg marge verlies door de sluizen = 200 kg per jaar. De afgelopen 4 jaar hebben we zo een 125-150 karpers per jaar uitgezet, wat resulteert in een aantal van zo’n 500 stuks.

Kosten

Bij het overleg tussen HSV de Voorn en KSN is afgesproken dat de Voorn als visrechthebbende een gedeelte van de kosten van het project op zich zal nemen, dit is de eerste 3 jaar ook gebeurd. De overige kosten zullen op een andere wijze gedekt moeten worden. Hierbij kan gedacht worden aan:

  • Sponsoring door hengelsportbedrijven en mogelijk andere bedrijven(prijzen wedstrijd).
  • Steun door hengelaars in de vorm van een geldelijke
  • Organisatie van karperwedstrijd, het inschrijfgeld komt geheel tengoede van de uitzettingen.


Uitvoering

Uit andere SKP-en in den lande is duidelijk geworden dat er heel wat organisatie en menskracht komt kijken bij een project als dit. Regelmatig wordt ook contact gezocht met plaatselijke en regionale media zoals dag- en weekbladen en regionale tv en tonen deze ook veel belangstelling voor activiteiten als deze. Helaas betreuren wij dat er geen gesprekken meer lopende zijn tussen hengelverenigingen en SKP Nijmegen om de belangen van de karpervisser te behartigen met een gedegen uitzetbeleid voor openbaar water.

Mocht de interesse gewekt zijn naar het lezen van bovenstaande, wil je deel uitmaken van ons team, ons steunen doormiddel van sponsoring, met ons in gesprek over uitzetbeleid in deze regio, neem gerust contact met ons op Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. .