Eén van de doelstellingen van hengelsportvereniging SKP Nijmegen is het stimuleren en begeleiden van de hengelsport bij de Nijmeegse jeugd. Een belangrijke stimulans om dat doel te bereiken zou zijn als er een viswater beschikbaar is dat geschikt is en gereserveerd voor de jeugd. Zo’n water dient wel aan enkele voorwaarden te voldoen, met name wat betreft bereikbaarheid en veiligheid.

Samen met de gemeente Nijmegen en Hengelsport Federatie Midden Nederland zijn hiervoor een aantal opties besproken en ter plaatse onderzocht. Uiteindelijk is de keuze gevallen op de vijver aan de Weezenhof 37e straat.
De Federatie heeft een beheerplan geschreven om de vijver geschikt te maken voor de jeugdvisserij. Daarin wordt o.a. genoemd het maaien van de oevers op enkele plekken om goede vis-stekken te realiseren.
Voor het begeleiden van jeugdige vissertjes kan SKP Nijmegen voldoende mankracht en expertise bieden zoals een gecertificeerde viscoach en vismeester. In de buurt waar de visvijver ligt wonen vrij veel ouderen. Mogelijk kunnen er initiatieven komen om ook deze mensen een hengeltje te laten uitgooien, wellicht samen met de jeugdige vissertjes.

Dit was het wijkplan zoals door ons geschreven en ingediend, na aanleiding hiervan hebben wij op vrijdag 14-02 j.l. contact gehad met de Wijkregisseur van de Gemeente Nijmegen: Maryse Slingerland, in een heel prettig gesprek hebben wij het advies gehad om dit onderwerp aan te snijden bij het Bewoners Platform Weezenhof, ook hier geweest op maandag 24-02 j.l. en hier hebben wij ons idee uit de doeken gedaan en vragen van bewoners beantwoord en gezegd mag worden dat bijna iedereen van het platform zeer positief reageerde. Wij hebben afgesproken dat er een huis aan huis onderzoek zal komen in de straten van de aanwonenden, maar voor wij hier heel veel tijd en moeite in gaan steken is nu eerst de Gemeente Nijmegen aan zet, wanneer dit water uitgebaggerd gaat worden, wordt vervolgd…..


Namens het SKP Nijmegen, Peter Samson en Dick Hartman.

Als je in de Weezenhof woont ondersteun dan ons initiatief, Klik Hier