Op een voor velen van ons bekend viswater in onze omgeving, de Uivermeertjes in Deest, is een groot drijvend park van zonnepanelen gepland. Zoals het er nu naar uitziet zal dit een oppervlakte van ongeveer 17 hectare beslaan. Een aantal belanghebbenden is het niet eens met dit park, zoals de omwonenden, sportvissers en natuurliefhebbers. In het persbericht dat hierbij wordt geplaatst kun je lezen dat er een aantal onwaarheden wordt gebruikt om de realisatie van het park door te zetten. De toestemming voor het park is nog niet helemaal rond dus er kan nog bezwaar gemaakt worden. Lees dus het bijgevoegde persbericht door en, als je bezwaar wilt maken, stuur een mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of naar een van de in het bericht genoemde mailadressen. 

Persbericht Vereniging Uivermeer

Mega-­Zonnepark Uivermeertjes: een slecht plan!

De huidige stand van zaken: GroenLeven heeft de vergunningaanvraag ingediend. De aanvraag ligt ter inzage bij de gemeente Druten. Bezwaar indienen is nog niet mogelijk, dit kan pas als de vergunning is verleend. U kunt wel uw stem laten horen als u het niet eens bent met dit plan van de gemeente Druten en exploitant GroenLeven. Stuur een email naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Uitzicht zes hectare groot zonnepark in Tynaarlo

Wat staat er in de vergunningaanvraag?

GroenLeven geeft aan dat het een project is voor 10 jaar en dat is vreemd. De zonnepanelen gaan 25 jaar mee en de toegekende SDE-­‐subsidie (Stimulering Duurzame Energieproductie-­‐subsidie) staat voor 15 jaar. De reden om in de aanvraag een kortere projectduur op te geven dan werkelijk is, heeft te maken met de procedures denken wij. Door een kortere projectduur op te geven wordt een bestemmingsprocedure met een volledige toetsing volgens de wettelijke regelgeving in Nederland omzeild.

Er is al veel te doen geweest over de verankering van het zonnepark. GroenLeven heeft nadrukkelijk beloofd en gecommuniceerd dat er alleen ankers recht naar beneden in de bodem zouden komen om werkzaamheden en schade aan de oevers te voorkomen. Zo werd het project voor meer mensen acceptabel. In de huidige aanvraag vraagt GroenLeven vergunning voor én verankering op de bodem, én verankering in de oever én verankering aan het land.

In de aanvraag moet GroenLeven ook aangeven wat het huidige gebruik van het gebied is. Als huidig gebruik wordt alleen aangegeven: “voormalige zandwinning”. Ook dit klopt niet, voormalig kan niet tegelijkertijd huidig zijn. De zandwinning van de Uivermeertjes is definitief gestopt. De klasseerinstallatie wordt gebruikt voor de ontzanding van de Geertjesgolf. De Uivermeertjes is sinds 2014 in beheer bij SBNL, een natuurorganisatie die contractueel de verplichting heeft het gebied te beheren als natuurgebied, plas en oevers.

Vogelbescherming Nederland en Vereniging Natuurmonumenten roepen juist in deze tijd op om open water in natuurgebieden en elders te sparen en niet te gebruiken voor zonneparken. Dit is niet voor niets: Nederland is klein, dichtbevolkt, heeft weinig buitengebied en open landschap: we moeten zuinig zijn op wat er nog is.

GroenLeven vraagt een vergunning aan voor de aanleg van een zonnepark van 16,9 ha. Terwijl GroenLeven een subsidie heeft van 45,9 miljoen voor een veel groter zonnepark. Wij vrezen dat als de vergunning eenmaal verleend is, de omvang van het zonnepark wordt vergroot en wordt verdubbeld.

De vergunningaanvraag van GroenLeven is onderbouwd met twee onderzoeksrapporten: een natuurtoets Uivermeertjes en een ruimtelijke onderbouwing Uivermeertjes; beide rapporten zijn in opdracht van GroenLeven opgesteld. Beide rapporten bevinden zich nog in conceptfase en dat betekent dat de onderzoeken van dit ingrijpend plan nog niet zijn afgerond.

Onderzoek naar mogelijke risico’s voor het natuurgebied Uivermeertjes, risico’s voor de leefomgeving van de inwoners van Deest en de omringende dorpen blijft achterwege, ofwel, een gedegen onderzoek als het Milieu Effect Rapportage ontbreekt. Wij denken dat het achterwege laten van onderzoek maar één doel heeft: het project zo snel mogelijk realiseren.

Wat niet in de vergunningaanvraag te vinden is, is het aantal te plaatsen zonnepanelen, omvormers en transformatoren op het water. Er schijnen minimaal 14 transformatoren geplaatst te worden waarbij één transformator 575 kg olie bevat. Wat als er olie lekt? Wat als er brand uitbreekt?

In een -­‐ door GroenLeven aangelegd -­‐ zonnepark bij Emmeloord is onlangs brand uitgebroken in zo’n transformator. De brand kon niet geblust worden. Langzaam uit laten branden was de enige mogelijkheid, met als gevolg dat de omgeving zwaar vervuild raakte door rook en olie.

 

Berichten uit Zwolle

GroenLeven heeft in Zwolle inmiddels zonnepark De Bomhofsplas gerealiseerd. De plaatselijke belangengroep die tegen het zonnepanelenproject in actie kwam liet Vereniging Uivermeer het volgende weten;

“ Wij vroegen of de teruglevering van de andere initiatieven en particulieren aan het elektriciteitsnet niet in gevaar kwam door de grootschalige levering van GroenLeven. Het antwoord was: nee, dat liep geen enkel gevaar; ze leverden via een ander systeem/netwerk. Maar, inmiddels kan niemand in Zwolle die nu nog zonnepanelen wil leggen, terugleveren omdat alle capaciteit door GroenLeven gereserveerd (nog niet daadwerkelijk benut) is. Dus alle kleinschalige -­ goed in te passen-­ initiatieven hebben de komende 5 á 6 jaar geen zin meer omdat er niet terug te leveren is. De netwerkcapaciteit verhogen kost jaren.”

GroenLeven heeft op deze manier in de regio Zwolle een monopoliepositie voor haar zonnepanelenproject gecreëerd, andere initiatieven voor het opwekken van duurzame energie kunnen niet meer opgestart worden in de regio.
Datzelfde dreigt nu te ontstaan in onze gemeente. Zodra de vergunning wordt verleend aan GroenLeven voor de aanleg van het zonnepark op de Uivermeertjes, is de capaciteit op het elektriciteitsnet op en zijn er geen mogelijkheden meer voor andere initiatieven die duurzame energie willen opwekken. Realiseren het Gemeentebestuur en de Raad zich dat wel voldoende?

Zonneneiland Bomhofsplas Zwolle

Wat hebben wij tot dusver gedaan?

Wij hebben de gemeente Druten een brief gestuurd waarin wij grote tekortkomingen in de vergunningaanvraag hebben gemeld en hebben aangegeven het niet acceptabel te vinden dat er op deze manier een vergunning wordt afgegeven. Wij blijven deze vergunningaanvraag en de ontwikkelingen op de voet volgen en blijven actief zoeken naar informatie. Zonodig zullen wij juridische stappen ondernemen.

Wat kunt u doen?

Het is nog niet mogelijk om protest aan te tekenen, maar u kunt bij de gemeente Druten wel aangeven dat u het niet eens bent met dit plan en dat u zich zorgen maakt. Stuur een email naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. en laat uw stem horen!

Hebt u informatie die voor ons van belang kan zijn, geef het door. Wilt u ondersteunend lid worden van vereniging Uivermeer en op de hoogte blijven van onze activiteiten? Stuur dan een bericht naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. U kunt ook contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., Stichting de Uiver of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., Stichting Goeie Gronde Deest.

Stichting de Uiver en Vereniging Uivermeer

Uitzicht Uivermeer zonder panelen

Bron: stichting de Uiver, HSV Deest, vereniging Uivermeer H2O