Jaarverslag 2023 SKP Nijmegen
 
Inleiding / algemeen
Na de jaren van Corona misère konden we begin 2023 weer uitkijken naar een jaar zonder belemmeringen. Dat was des te prettiger omdat 2023 ons eerste lustrumjaar was en we dit dus ongehinderd konden vieren. Hieronder volgt een overzicht van onze activiteiten en de overige ontwikkelingen binnen de vereniging.
 
Ledenaantal
De groei van het ledenaantal die er in de Corona jaren geweest is heeft zich in 2023 voortgezet. Van 537 leden eind 2022 zijn we in 2023 doorgegroeid naar 651 leden. Dat mag een verrassend sterke groei genoemd worden.
 
Meeting
In 2023 konden we na twee jaar eindelijk weer onze meeting organiseren, altijd een hoogtepunt in het jaar voor SKP Nijmegen. Op 11 maart hadden we weer een goed bezochte avond in ons thuishonk Kanaalzicht te Heumen. We konden ons eerste lustrum vieren onder het genot van een drankje en een hapje. Naast alle gebruikelijke activiteiten was er plaats voor Tom Gommers en Nico van Cuijk die een boeiende lezing met lichtbeelden gaven over hun visserij die vooral plaatsvindt op enkele plassen die in open verbinding staan met de Maas.
 
Jeugd
De inmiddels traditionele Kind-Ouderwedstrijd vond zoals gewoonlijk plaats in het laatste weekend van de zomervakantie, ditmaal van 25 op 26 augustus. Omdat we door omstandigheden niet terecht konden op ons gebruikelijke water bij de Winkelsteeg in Nijmegen, vond de wedstrijd ditmaal plaats bij en op de Poolakker te Deest. Dit dankzij de vriendelijke en collegiale medewerking van HSV Deest.
Alles ging zoals altijd in samenwerking met Federatie Midden Nederland. In alle opzichten was het een geslaagd evenement. Na afloop gingen er direct stemmen op om dit evenement volgend jaar weer op deze locatie te laten plaatsvinden. We gaan ons best doen om dit voor elkaar te krijgen.
In 2022 is één van ons begonnen met vislessen voor een jonge bewoner van een gezinsvervangend tehuis in Nijmegen. Deze lessen zijn voortgezet tot aan de zomervakantie van 2023 en tot wederzijdse tevredenheid afgesloten.
 
Terugmeldweekend (TMW)
Nadat vorig jaar besloten was om het tijdstip van het Terugmeldweekend in 2023 op een vroeger tijdstip te plannen, vond het dit jaar plaats in het eerste weekend van mei. Dat pakte goed uit, iedereen tevreden.
Na afloop stelde ‘onze’ Ruud Wagner een andere opzet voor het TMW voor, die hij graag op papier wilde zetten en organiseren. Dat voorstel werd met dank aanvaard. Inmiddels is het eerstvolgende TMW al gepland voor april 2024.
 
Uitzettingen
Ook in 2023 is er weer werk gemaakt van één van onze hoofddoelen, het verbeteren van de karperstand van de (openbare) wateren in de regio Nijmegen. Begin november hebben we, in nauwe samenwerking met de Federatie Midden Nederland 105 spiegelkarpers uitgezet in de Mookerplas en ruim 330 karpers (mix van spiegel- en schubkarpers) in de Spiegelwaal. Tevens werden in samenwerking met HSV de Duivelskolk 150 karpers (eveneens een mix) uitgezet in de grindgaten bij Weurt.
Eind november vond er een uitzetting plaat in de Maas nabij Linden, georganiseerd door Federatie Zuid-West Nederland. Enkelen van ons hebben daarbij geassisteerd, mede waardoor alles op rolletjes verliep.
 
Andere activiteiten
Vanuit verschillende hoeken, o.a. de politiek, ligt de hengelsport onder vuur. Daarom is het zaak om te laten zien hoe waardevol en belangrijk onze hobby is. Het maatschappelijk en economisch belang van de hengelsport is niet te onderschatten. Het is echter wel heel belangrijk om één front te vormen naar die politiek, om daarmee aan te tonen hoe breed en diep geworteld de hengelsport verankerd is in de maatschappij. Met dat doel is er vanuit Sportvisserij Nederland een functionaris (Gertjan van Burken) bij Hengelsportfederatie Midden Nederland gedetacheerd. In 2023 zijn er onder zijn leiding enkele gesprekken geweest met de gezamenlijke hengelsportverenigingen uit de regio Nijmegen. SKP
Nijmegen werd daarbij vertegenwoordigd door Peter Samson en ondergetekende en deels door Michel Abee. Deze gesprekken zullen op regelmatige basis worden voortgezet.
In september 2023 vond in Frankrijk (Lac de Pannecière) het WK karpervissen plaats. Er deden 32 landenteams mee aan dit spektakel. SKP Nijmegen leverde voor het Nederlandse team de bondscoach en daarnaast 2 koks om de maaltijden voor het hele team te verzorgen. Eén van de koks had vooraf geen al te hoge verwachtingen van de prestaties van het Nederlandse team. Deze verwachting werd bevestigd: van de 32 landenteams eindigde Nederland op de 28e plaats
 
H. van der Lee, secretaris SKP Nijmegen